” KUNCI KESABARAN ” – SAMPAIKAN WALAU 1 AYAT
Ketika Sabar diperintahkan Allah kepada kita semua , maka diapun adakan sebab-sebab yang membantu dan memudahkan seseorang untuk sabar .

Demikian juga tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali menetapkan obatnya . Sabar walaupun sulit dan tidak disukai jiwa , Apalagi bila disebabkan kelakuan dan tindakan orang lain . akan tetapi kesabaran harus ada dan diwujudkan.